Plenarprotokollets huvudsida
PR
177
2018 rd
Plenum
Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56
Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 13.56. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.00—11.31) och andre vice talman Tuula Haatainen (11.31—13.56). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252374
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 13.3.2019 beslutat remittera åtgärdsmotion AM 83/2018 rd till utskott. 
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1., 3.-5., 7.-18. och 20.-26. i proposition RP 242/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2., 6. och 19. i proposition RP 242/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7., 11., 13. och 15.-16. i proposition RP 241/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 8.-10., 12. och 14. i proposition RP 241/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1., 3. och 6.-10. i proposition RP 259/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2., 4. och 5. i proposition RP 259/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 55/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-39. i proposition RP 284/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.3.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 13.56. 
Senast publicerat 14-03-2019 15:39