Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 18/2019 rd Plenum Fredag 14.6.2019 kl. 13.00—13.24

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.24. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.00—13.24). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255658Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 13.6.2019 överlämnat regeringens proposition RP 4/2019 rd. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018 (B 14/2019 rd). 

2.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 12.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2019 rd: Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018. 

2.4.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 13.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 3/2019 rd: Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika. 

2.5.  Övriga meddelanden

Teuvo Hakkarainen har meddelat att han avbryter uppdraget som riksdagsledamot den 2 juli 2019 för att bli ledamot av Europaparlamentet. 

3.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

4.  Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 18.6.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.24.