Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 21/2015 rd Plenum Tisdag 16.6.2015 kl. 14.04—17.16

Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades kl. 17.16. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.04—15.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.00—15.51) och andre vice talman Paula Risikko (15.51—17.16) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-7015Bilaga 1

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet har överlämnat till riksdagen unionsärendet U 3/2015 rd. Talmannen har sänt ärendena vidare för behandling i stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Silvia Modigs begäran om befrielse från uppdraget som ledamot i Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Begäran om befrielseBEF 5/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Val av revisorer i Finlands bank

Val

Riksdagen valde revisorer i Finlands bank och deras ersättare. 

5.  Fyllnadsval till kanslikommissionen

Val

Riksdagen valde Krista Mikkonen till ersättare i kanslikommissionen. 

6.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Sipilä och ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen,Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och Berner)

Statsrådets skrivelseSR 1/2015 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet 

8.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet 

9.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2014

BerättelseB 13/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

10.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa : Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2014

BerättelseB 16/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

11.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2014

BerättelseB 3/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 4/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är onsdag 17.6.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.16.