Plenarprotokollets huvudsida
PR
21
2020 rd
Plenum
Onsdag 11.3.2020 kl. 14.03—16.33
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 16.33. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.03—16.33). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-290088
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 105/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 19/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 § i ungdomslagen och 10 § i idrottslagen
Lagmotion
Mia
Laiho
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.3.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.33. 
Senast publicerat 11-03-2020 18:09