Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 23/2019 rd Plenum Onsdag 26.6.2019 kl. 14.02—16.08

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.08. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.02—16.08). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-256566Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Val av underrättelsetillsynsutskottet

ValVAL 21/2019 rd
Val

Riksdagen valde medlemmar och ersättare i underrättelsetillsynsutskottet. 

3.  Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019

Statsministerns upplysningSU 1/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 5/2019 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-9/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2019. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.6.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 16.08.