Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 25/2020 rd Plenum Tisdag 17.3.2020 kl. 17.39—1.32

Plenum började kl. 17.39. Plenum avbröts kl. 19.59. Plenum fortsatte kl. 00.01. Plenum avslutades 18.3.2020 kl. 01.32. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (17.39—18.00), förste vice talman Antti Rinne (18.00—19.59) och andre vice talman Juho Eerola (0.01—1.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-291377Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 1/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 2/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

4.  Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 3/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 

5.  Övrigt ärende:Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Övrigt ärendeÖ 4/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 

6.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Övrigt ärendeÖ 5/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till senast torsdag 19.3.2020 kl. 12.00. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 18.3.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 1.32.