Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 26/2015 rd Plenum Fredag 26.6.2015 kl. 13.00—13.09

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.09. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.00—13.09) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-8223Bilaga 1

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 25.6.2015 överlämnat regeringens propositioner RP 11-13/2015 rd 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2014 (B 7/2015 rd). 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen har anlänt till riksdagen SS 8, 11-15, 17-19, 21, 23/2015 rd. 

3.  Antti Rinnes begäran om befrielse från uppdraget som ledamot i bankfullmäktige

Begäran om befrielseBEF 9/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Jutta Urpilainens begäran om befrielse från uppdraget som revisor för Finlands Bank

Begäran om befrielseBEF 10/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

Val

Riksdagen valde Paavo Arhinmäki till medlem i utrikesutskottet. 

6.  Val av ersättare till kanslikommissionen

Val

Riksdagen valde Anna-Maja Henriksson till ersättare i kanslikommissionen. 

7.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2015 rd
En behandling

Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 2/2015 rd (RP 217/2014 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om luftfart med Vietnam och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 10/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 10/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2015

Regeringens propositionRP 9/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.6.2015. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är måndag 29.6.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.09.