Plenarprotokollets huvudsida
PR
32
2019 rd
Plenum
Tisdag 17.9.2019 kl. 14.01—16.32
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 16.32. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.01—15.58) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—16.32). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-259489
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 7/2019 rd till utskott. 
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 18.9.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.32. 
Senast publicerat 18-09-2019 14:24