Senast publicerat 04-05-2022 11:24

Plenarprotokollets huvudsida PR 46/2022 rd Plenum Torsdag 28.4.2022 kl. 16.00—18.13

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.13. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—17.01) och andre vice talman Juho Eerola (17.01—18.13). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-22310Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om gränssäkerheten (Mauri Peltokangas saf)

Muntligt spörsmålMFT 80/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om att sluta importera energi från Ryssland (Ben Zyskowicz saml)

Muntligt spörsmålMFT 81/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om Fortums och Unipers gasleveranser från Ryssland (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 82/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om att avstå från ryska fossila energikällor (Tiina Elo gröna)

Muntligt spörsmålMFT 83/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om bristen på vårdpersonal (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 84/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6. Muntlig fråga om nationellt självbestämmande (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 85/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7. Muntlig fråga om antalet sökande till högskolor och kvoten för förstagångssökande (Anders Adlercreutz sv)

Muntligt spörsmålMFT 86/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 59/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Regeringens propositionRP 60/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 61/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 43/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet, kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

7. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 29.4.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.13.