Plenarprotokollets huvudsida
PR
50
2018 rd
Plenum
Onsdag 16.5.2018 kl. 14.03—16.49
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 16.49. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.03—16.01) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.01—16.49). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-190931
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Medlem av Europaparlamentet Paavo Väyrynen återupptar sitt uppdrag som riksdagsledamot den 12 juni 2018, och ledamotsuppdraget för ledamot Mikko Kärnä, som är Väyrynens ersättare, upphör den 11 juni 2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 12/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet och det tillhörande gemensamma tolkningsinstrumentet enligt proposition RP 149/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 149/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor och 6 § i lagen om kompensationsområden för vindkraft
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 175/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 42 a § i skjutvapenlagen
Lagmotion
Mikko
Kärnä
cent
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om småbarnspedagogik och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om småbarnspedagogik och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
13
Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.5.2018. 
14
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.5.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.49. 
Senast publicerat 17-05-2018 16:12