Plenarprotokollets huvudsida
PR
53
2019 rd
Plenum
Fredag 18.10.2019 kl. 12.59—13.32
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (12.59—13.32). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-267232
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 17.10.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 53-56/2019 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 109, 112, 121, 126, 127, 130, 133, 134, 137, 138, 141-146, 149-151, 156, 162/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
Fyllnadsval till kanslikommissionen
Val
VAL 34/2019 rd
Val
Riksdagen valde Arja Juvonen till medlem i kanslikommissionen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
5
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Lagmotion
Terhi
Koulumies
saml
m.fl.
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2019. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2019. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 22.10.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Senast publicerat 18-10-2019 16:06