Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 56/2015 rd Plenum Fredag 23.10.2015 kl. 13.09—13.31

Plenum började kl. 13.09. Plenum avslutades kl. 13.31. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.09—13.31) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-21703Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 22.10.2015 lämnat regeringens propositioner RP 71-99/2015 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 176-178, 182-186, 188, 190-193, 198, 200-202, 204, 205/2015 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Interpellation om konsekvenserna av regeringens beslut för pensionstagarna

InterpellationIP 2/2015 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-21685Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 1/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2015 rd
En behandling

Riksdagen förkastade det vilande lagförslaget VLF 1/2015 rd (RP 55/2014 rd). Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2014

BerättelseB 7/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2015 rd. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 3.11.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan.