Plenarprotokollets huvudsida
PR
63
2018 rd
Plenum
Torsdag 7.6.2018 kl. 16.05—18.28
Plenum började kl. 16.05. Plenum avslutades kl. 18.28. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.05—17.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.58—18.28). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2018-AK-196081
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
arbetsminister
Jari
Lindström
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om valfriheten i vårdreformen (Johanna Ojala-Niemelä sd)
Muntligt spörsmål
MFT 88/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om social- och hälsovårdstjänsterna som SGEI-tjänster (Touko Aalto gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 89/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om asylsökanden (Juho Eerola saf)
Muntligt spörsmål
MFT 90/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om personer som fått ett negativt asylbeslut (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 91/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om grunderna för beräkning av folkpensionsindexet (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 92/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om minskande av användningen av plast (Anders Adlercreutz sv)
Muntligt spörsmål
MFT 93/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om minskande av användningen av plast (Petri Honkonen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 94/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om situationen i Italien (Pia Kauma saml)
Muntligt spörsmål
MFT 95/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om situationen i Italien (Kimmo Kivelä blå)
Muntligt spörsmål
MFT 96/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Talmanskonferensens förslag till sittordning för ledamöterna
Riksdagsarbete diverse
RAD 2/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 9/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 12.6.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.28. 
Senast publicerat 06-07-2018 13:42