Senast publicerat 03-06-2022 09:18

Plenarprotokollets huvudsida PR 67/2022 rd Plenum Torsdag 2.6.2022 kl. 19.00—19.01

Plenum började kl. 19.00. Plenum avslutades kl. 19.01. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (19.00—19.01). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-30888Bilaga 1A

2. Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

LagmotionLM 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 33/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 3.6.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.01.