Senast publicerat 17-06-2022 08:57

Plenarprotokollets huvudsida PR 75/2022 rd Plenum Torsdag 16.6.2022 kl. 20.05—20.46

Plenum började kl. 20.05. Plenum avslutades kl. 20.46. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (20.05—20.46). 

1. Namnupprop

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 85/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 17.6.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.46.