Plenarprotokollets huvudsida
PR
81
2019 rd
Plenum
Torsdag 12.12.2019 kl. 16.00—18.43
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.43. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.00—17.58) och andre vice talman Juho Eerola (17.58—18.43). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-279972
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Katri
Kulmuni
utrikesminister
Pekka
Haavisto
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
kommunikationsminister
Timo
Harakka
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om regeringens agerande i al-Hol-frågan (Riikka Purra saf)
Muntligt spörsmål
MFT 71/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens linje i al-Hol-frågan (Heikki Vestman saml)
Muntligt spörsmål
MFT 72/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens beslut och riktlinjer till tjänstemän i al-Hol-frågan (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 73/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om uppfyllande av konventionen om barnets rättigheter i al-Hol-frågan (Emma Kari gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 74/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att bevilja frontmannatecken (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 75/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om läskunnighet bland unga (Jukka Gustafsson sd)
Muntligt spörsmål
MFT 76/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om Finlands beredskap för eventuella förhandlingar om ett nytt handelsavtal mellan EU och Storbritannien (Joonas Könttä cent)
Muntligt spörsmål
MFT 77/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att trygga tillgången på lärare i småbarnspedagogik i hela landet (Veronika Honkasalo vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 78/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att trygga tillgången på svenskspråkig personal i småbarnspedagogiken i Helsingfors (Eva Biaudet sv)
Muntligt spörsmål
MFT 79/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens årsberättelse 2018
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 3 och B 13/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 71/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 13.12.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.43. 
Senast publicerat 13-12-2019 09:48