Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 83/2019 rd Plenum Måndag 16.12.2019 kl. 12.01—19.54

Plenum började kl. 12.01. Plenum avslutades kl. 19.54. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (12.01—13.58 och 17.59—19.54), förste vice talman Antti Rinne (13.58—16.28) och andre vice talman Juho Eerola (16.28—17.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-280183Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019

Statsrådets meddelandeSRM 2/2019 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 63/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 63/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till beslut gällande riksdagens arbetsordning i talmanskonferensens förslag TKF 1/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 76/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning

Regeringens propositionRP 69/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 69/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Regeringens propositionRP 61/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 61/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 71/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 71/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 17.12.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 19.54.