Plenarprotokollets huvudsida
PR
84
2017 rd
Plenum
Fredag 8.9.2017 kl. 12.59—13.30
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.30. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.59—13.30) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-137594
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Sipilä och Saarikko)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Fyllnadsval till förvaltningsutskottet
Val
VAL 85/2017 rd
Val
Riksdagen valde Veera Ruoho till medlem och Kari Tolvanen till ersättare i förvaltningsutskottet. 
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 86/2017 rd
Val
Riksdagen valde Kristiina Salonen till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 43 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Olavi
Ala-Nissilä
cent
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 12.9.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 
Senast publicerat 12-09-2017 16:10