Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 84/2019 rd Plenum Tisdag 17.12.2019 kl. 9.59—3.54

Plenum började kl. 09.59. Plenum avslutades 18.12.2019 kl. 03.54. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (9.59—11.59, 16.15—17.55 och 18.57—20.54), förste vice talman Antti Rinne (11.59—13.57, 17.55—18.57, 20.54—21.59 och 23.58—3.54) och andre vice talman Juho Eerola (13.57—16.15 och 21.59—23.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-280887Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019

Statsrådets meddelandeSRM 2/2019 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-282819
Förslag om misstroende 16.12.2019
Bilaga 2A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

Regeringens propositionRP 29/2019 rd
Regeringens propositionRP 89/2019 rd
BudgetmotionBM 1-392/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt den allmänna debatten och behandlingen av ärendet. 

3.1.  Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.2.  Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.3.  Huvudtitel 21 Riksdagen

Den allmänna debatten är avslutad och behandlingen av ärendet avbryts. 

3.4.  Huvudtitel 22 Republikens president

Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet. 

3.5.  Huvudtitel 23 Statsrådets kansli

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.  Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet

InterpellationIP 3/2019 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 18.12.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 03.54.