Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 86/2019 rd Plenum Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03

Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 12.06. Plenum fortsatte kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 21.03. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (10.00—12.06), andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.56) och förste vice talman Antti Rinne (17.56—21.03). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281870Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)

Regeringens propositionRP 29/2019 rd
Regeringens propositionRP 89/2019 rd
BudgetmotionBM 1-392/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

2.1.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 

2.2.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 26 enligt betänkandet. 

2.3.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 27 enligt betänkandet. 

2.4.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 28 enligt betänkandet. 

2.5.  Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet. 

2.6.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 

2.7.  Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet. 

2.8.  Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.9.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.10.  Huvudtitel 36 Räntor på statsskulden

Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Katri Kulmuni utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Maria Ohisalo vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om Finlandsbanan (Lulu Ranne saf)

Muntligt spörsmålMFT 80/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om att underlätta situationen för överskuldsatta (Ritva Elomaa saf)

Muntligt spörsmålMFT 81/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om problem med inomhusluften (Pauli Kiuru saml)

Muntligt spörsmålMFT 82/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om att stöda barnfamiljer (Jaana Pelkonen saml)

Muntligt spörsmålMFT 83/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om Försvarsmaktens anskaffning av stridsvagnar (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 84/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om privat parkeringsövervakning (Kimmo Kiljunen sd)

Muntligt spörsmålMFT 85/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om att främja den inhemska konsumtionen (Eeva Kalli cent)

Muntligt spörsmålMFT 86/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.8.  Muntlig fråga om vargar på bostadsområden (Jari Koskela saf)

Muntligt spörsmålMFT 87/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.9.  Muntlig fråga om avslag på miljötillståndsansökan för en biofabrik i Kuopio (Janne Sankelo saml)

Muntligt spörsmålMFT 88/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.10.  Muntlig fråga om regeringens ekonomiskpolitiska linje (Wille Rydman saml)

Muntligt spörsmålMFT 89/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.11.  Muntlig fråga om ökad motion för medborgarna (Marko Asell sd)

Muntligt spörsmålMFT 90/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.12.  Muntlig fråga om förbättrat djurskydd (Mai Kivelä vänst)

Muntligt spörsmålMFT 91/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.13.  Muntlig fråga om att förbjuda blyhagel (Jari Ronkainen saf)

Muntligt spörsmålMFT 92/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.14.  Muntlig fråga om ministrarnas syn på straffbarheten för narkotikaanvändning (Kalle Jokinen saml)

Muntligt spörsmålMFT 93/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.15.  Muntlig fråga om samarbetet mellan riksdagsgrupperna (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 94/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.16.  Muntlig fråga om att bekämpa våld i nära relationer (Jenni Pitko gröna)

Muntligt spörsmålMFT 95/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.17.  Muntlig fråga om miljöskadliga företagsstöd (Ville Kaunisto saml)

Muntligt spörsmålMFT 96/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.18.  Muntlig fråga om gränsöverskridande brottslighet (Olli Immonen saf)

Muntligt spörsmålMFT 97/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.19.  Muntlig fråga om den inhemska produktionen av svinkött (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 98/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.20.  Muntlig fråga om att förbättra villkoren för skärgården (Sandra Bergqvist sv)

Muntligt spörsmålMFT 99/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.21.  Muntlig fråga om de ändringsförslag som gjorts till statsbudgeten (Pekka Aittakumpu cent)

Muntligt spörsmålMFT 100/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.22.  Muntlig fråga om att förbättra mentalvårdstjänsterna för unga (Pihla Keto-Huovinen saml)

Muntligt spörsmålMFT 101/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.23.  Muntlig fråga om snabblåneföretag (Hussein al-Taee sd)

Muntligt spörsmålMFT 102/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.24.  Muntlig fråga om statsminister Sanna Marins ställningstagande (Petteri Orpo saml)

Muntligt spörsmålMFT 103/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.25.  Muntlig fråga om julgubbens befogenheter (Ville Tavio saf)

Muntligt spörsmålMFT 104/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Meddelanden

4.1.  Övriga meddelanden

Mari Rantanen och nio andra ledamöter har den 19 december 2019 lämnat en anmärkning till grundlagsutskottet enligt 115 § i grundlagen om undersökning av lagligheten av utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder (Ö 4/2019 rd). 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.12.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 21.03.