Senast publicerat 29-09-2022 09:00

Plenarprotokollets huvudsida PR 92/2022 rd Plenum Torsdag 15.9.2022 kl. 16.00—19.50

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.50. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—17.58) och andre vice talman Juho Eerola (17.58—19.50). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-40928Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1. Muntlig fråga om utfärdandet av turistvisum till ryssar (Olli Immonen saf)

Muntligt spörsmålMFT 134/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2. Muntlig fråga om utfärdandet av turistvisum till ryssar (Atte Kaleva saml)

Muntligt spörsmålMFT 135/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3. Muntlig fråga om utfärdandet av turistvisum till ryssar (Ano Turtiainen mtf)

Muntligt spörsmålMFT 136/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4. Muntlig fråga om att lösa vårdarnas arbetskonflikt (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 137/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5. Muntlig fråga om Uniperförhandlingarna med den tyska staten (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 138/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021

BerättelseB 19/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 1.12.2022. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Regeringens propositionRP 122/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6. Tillstånd att leva – uppehållstillstånd ska beviljas asylsökande som bott länge i Finland

MedborgarinitiativMI 6/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

7. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 16.9.2022 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.50.