Senast publicerat 01-10-2021 17:12

Punkt i protokollet PR 108/2021 rd Plenum Fredag 1.10.2021 kl. 12.03—15.07

28.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

BerättelseB 19/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.