Senast publicerat 05-10-2021 17:51

Punkt i protokollet PR 109/2021 rd Plenum Tisdag 5.10.2021 kl. 13.59—17.12

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 18/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.