Senast publicerat 05-10-2021 17:57

Punkt i protokollet PR 109/2021 rd Plenum Tisdag 5.10.2021 kl. 13.59—17.12

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 45/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 45/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.