Punkt i protokollet
PR
118
2017 rd
Plenum
Onsdag 15.11.2017 kl. 14.01
4
Debattinitiativ om gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2018
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-11-2017 21:38