Punkt i protokollet
PR
119
2020 rd
Plenum
Fredag 25.9.2020 kl. 13.01—13.27
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 
Senast publicerat 25-09-2020 14:16