Senast publicerat 10-11-2022 20:09

Punkt i protokollet PR 121/2022 rd Plenum Torsdag 10.11.2022 kl. 16.03—19.26

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 169/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.