Senast publicerat 16-11-2022 13:45

Punkt i protokollet PR 123/2022 rd Plenum Tisdag 15.11.2022 kl. 13.59—16.04

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 169/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.