Senast publicerat 17-11-2022 19:33

Punkt i protokollet PR 125/2022 rd Plenum Torsdag 17.11.2022 kl. 16.00—18.09

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 168/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.