Punkt i protokollet
PR
128
2020 rd
Plenum
Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 14 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Debatt
23.13
Sari
Multala
kok
Arvoisa puhemies! Kello on paljon jo, mutta haluan lyhyesti puhua tästä, koska tämä on erittäin tärkeä asia. 
Viime kaudella ministeri Grahn-Laasosen johdolla toteutettiin kokeilu maksuttomasta 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta, ja sillä oli erittäin positiivisia vaikutuksia niin lasten osallistumisasteessa varhaiskasvatukseen, joka on Suomessa Pohjoismaiden alhaisimpia, kuin oppimistuloksiin sitten kouluun tai esiopetukseen ensin mentäessä. Tämän kokeilun perusteella asiantuntijatyöryhmä päätyi ehdottamaan kaksivuotista esiopetusta ja siihen siirtymistä. Sen vuoksi olen iloinen, että tämä nykyinen hallitus nyt jatkaa samalla linjalla paitsi varhaiskasvatusmaksujen alentamisessa kaikille ikäluokille niin myös tässä kaksivuotisen esiopetuksen edistämisessä. 
Tietenkin olisin toivonut, kun tässä viime kaudella jo kokeiltiin hyvin tuloksin tätä maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille, että olisi voitu edetä suoraan pidentämään oppivelvollisuutta tästä alapäästä, sillä useista tutkimustuloksista tiedetään, että sillä on positiivisia vaikutuksia opinpolulle. Se olisi juuri sitä varhaista tukea, varhaista apua, josta täällä on paljon puhuttu. Toki hallitus tekee paljon hyviä toimenpiteitä varhaiskasvatukseen, muun muassa on tuomassa varhaiskasvatuksen tuen mallia, mutta se, että saataisiin kaikki lapset osa-aikaisesti varhaiskasvatuksen eli esiopetuksen piiriin, tasoittaisi oppimiseroja kouluun mennessä ja helpottaisi ongelmiin puuttumista, kun kaikki lapset saataisiin sinne suunnitelmallisen pedagogisen opetuksen ja kasvatuksen piiriin. Näin voitaisiin myös ongelmat havaita ja antaa se tarvittava apu jo riittävän varhaisessa vaiheessa. 
Hallitus on kertonut, että tässä esiopetuksen kokeilussa tutkimushanke lähtee käyntiin heti tässä kokeilun myötä. Se on erittäin hyvä asia. Uskon, että koska tästä on jo näyttöä aiemmista kokeiluista niin Suomesta kuin tietenkin ulkomailtakin, että alkupäästä oppivelvollisuuden pidentäminen on järkevää, tutkimustulokset tulevat olemaan sen kaltaisia, että ne puoltavat kaksivuotisen esiopetuksen vakinaistamista koko Suomeen. Toivon, että tähän suuntaan tullaan tulevina vuosina etenemään. 
23.15
Paula
Risikko
kok
Arvoisa puhemies! Silloin kun on kiitoksen aika, niin sitä pitää antaa. Tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, miten hallitus on lähtenyt nimenomaan koulupolun alkuvaiheesta ja siellä esiopetuksesta kokeilun kautta tällä kertaa. Aivan niin kuin edustaja Multala tuossa sanoi, tässä olisi voitu edetä jo pidemmällekin, mutta parempi tämä kuin ei mitään. Eli nyt kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu lähtee liikkeelle ja siitä saadaan hyvää tutkittua tietoa. 
Aikanansa amerikkalaiselta taloustieteilijältä kysyttiin, että jos hänellä olisi miljoona rahaa, mihin hän sen laittaisi. Hän sanoi, että varhaisiin vuosiin. No, miljoona on tietysti pieni raha siihen, mitä kaikkea pitää tehdä varhaisina vuosina, mutta tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, miten sitä kivijalkaa rakennetaan koulupolulle. Nimittäin silloin, kun kivijalka on huono, silloin ei kannata sitä taloa vielä rakentaa. Siitä syystä kannattaa kivijalkaan satsata. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, mitä esimerkiksi OAJ, Opettajien Ammattijärjestö, on nimenomaan kannattanut, että tämä alkuvaihe laitettaisiin kuntoon. He ovat toki monia muitakin mielipiteitä kertoneet, mutta ainakin tästä me olemme heidän kanssaan samaa mieltä. — Kiitos. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 22-12-2020 17:01