Senast publicerat 23-11-2022 22:03

Punkt i protokollet PR 128/2022 rd Plenum Onsdag 23.11.2022 kl. 14.02

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 166/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—4 i proposition RP 166/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.