Senast publicerat 23-11-2022 22:06

Punkt i protokollet PR 128/2022 rd Plenum Onsdag 23.11.2022 kl. 14.02

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—3 i proposition RP 168/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.