Senast publicerat 23-02-2022 09:15

Punkt i protokollet PR 13/2022 rd Plenum Tisdag 22.2.2022 kl. 14.01—20.14

7.  Regeringens årsberättelse 2020Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

BerättelseB 3/2021 rd
BerättelseB 16/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022.