Punkt i protokollet
PR
133
2020 rd
Plenum
Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.10.2020. 
Senast publicerat 20-10-2020 18:46