Senast publicerat 25-04-2022 17:36

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

3. Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kari)

Statsrådets skrivelseSR 6/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

[Ledamöternas paneler fungerar inte] 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vi jobbar en stund på att ni ska kunna anmäla er närvarande. 

Ärade ledamöter, vi har problem med namnuppropet, men som vi vet har vi en kvart på oss att anmäla oss. Nu jobbar vi på felet så att ni ska kunna anmäla er. Enligt min uppfattning kan vi inleda detta plenum trots det. — Ett ögonblick.  

Ärade ledamöter, Jag tar tillbaka vad jag nyss sade. Vi kan inte gå vidare på dagordningen utan vi har ett problem med apparaterna. Vi tar en 15 minuter lång paus. 

Plenum var avbrutet klockan 14.03 — 14.14.