Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 155/2020 rd Plenum Tisdag 1.12.2020 kl. 14.01—20.04

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 221/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020.