Senast publicerat 10-06-2022 10:39

Punkt i protokollet PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 221/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 17/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 2.12.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

8 § 

Jani Mäkelä föreslog understödd av Riikka Slunga-Poutsalo att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 221/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.