Punkt i protokollet
PR
16
2020 rd
Plenum
Tisdag 3.3.2020 kl. 13.59—15.28
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2020. 
Senast publicerat 03-03-2020 16:33