Punkt i protokollet
PR
164
2020 rd
Plenum
Lördag 12.12.2020 kl. 9.59—13.03
8
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 8 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 15.12.2020. 
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Andre vice talman Juho Eerola
Talmanskonferensen föreslår att det förfaringssätt som talmanskonferensen föreslagit den 11.12.2020 iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.  
Förfaringssättet godkändes.  
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2020. 
Senast publicerat 12-12-2020 14:22