Senast publicerat 06-06-2021 13:53

Punkt i protokollet PR 164/2020 rd Plenum Lördag 12.12.2020 kl. 9.59—13.03

8.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Regeringens propositionRP 227/2020 rd
BudgetmotionBM 1-370/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2020 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 15.12.2020. 

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Talmanskonferensen föreslår att det förfaringssätt som talmanskonferensen föreslagit den 11.12.2020 iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.  

Förfaringssättet godkändes.  

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2020.