Senast publicerat 29-06-2022 13:24

Punkt i protokollet PR 168/2020 rd Plenum Torsdag 17.12.2020 kl. 9.59

3. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Regeringens propositionRP 227/2020 rd
BudgetmotionBM 1-370/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2020 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 36/2020 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 16.12.2020. 

Vi går över till omröstningar huvudtitelvis. Jag föreslår att förslag och understöd framställs en riksdagsgrupp åt gången. Jag föreslår också att eventuella korrigeringar som ledamöterna gör till protokollet görs först efter att samtliga omröstningar under huvudtiteln verkställts.