Punkt i protokollet
PR
176
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.3.2019 kl. 11.59—13.53
16
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.3.2019. 
Senast publicerat 14-03-2019 11:36