Annan punkt i protokollet
PR
18
2020 rd
Plenum
Torsdag 5.3.2020 kl. 16.00
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
kommunikationsminister
Timo
Harakka
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Senast publicerat 05-03-2020 16:30