Punkt i protokollet
PR
2
2020 rd
Plenum
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
3.4
Muntlig fråga om att ta i bruk D-visum (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 4/2020 rd
Muntlig frågestund
Talman Matti Vanhanen
Nästa fråga, ledamot Harkimo. 
Debatt
16.55
Harry
Harkimo
liik
Arvoisa puhemies! Ministeri Haatainen, olette tarttunut toimenpiteisiin, joilla edistetään työperäistä maahanmuuttoa. Se on aivan oikein, mutta suomalaisia työttömiä tai Suomessa olevia työttömiä maahanmuuttajia ei pidä unohtaa. Työttömyys on valtava ongelma ihmisille ja kansantaloudelle. 
Minulla on kuitenkin ehdotus työperäiseen maahanmuuttoon. Se on laajasti Schengen-alueella käytössä oleva kansallinen D-viisumi. Sen voivat saada henkilöt, joilla on esimerkiksi opiskelun tai työn vuoksi peruste oleskella määräaikaisesti joissain maissa. D-viisumin hakuprosessi on helpompi, ja se on erinomainen nimenomaan tilapäisen työvoiman tarpeeseen. Sitä voisi kokeilla Suomessakin rajoitetusti ja katsoa sitten laajemmin sitä käyttöä. 
16.56
Ulkoministeri
Pekka
Haavisto
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä edustaja Harkimon esittämä viisumityyppi on yksi niitä vaihtoehtoja, joita tässä kokonaisuudessa harkitaan tällä hetkellä ja joilla voidaan työperäistä maahanmuuttoa edistää. Kaikki vaihtoehdot ovat nyt pöydällä, ja myöskin ulkoministeriön puolelta täytyy sanoa, että olemme pyrkineet purkamaan niitä jonoja, joita viisumihakijoilla on keskeisillä alueilla. Täytyy olla sellainen tilanne, että kun työnhakijalla on täällä työpaikka ja työnantaja ja työluvat kunnossa, niin myöskin tämä byrokratia viisumin osalta järjestyisi nopeammin, ja tähän tullaan ulkoministeriössä myös kiinnittämään erityistä huomiota. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 10-02-2020 12:30