Punkt i protokollet
PR
2
2020 rd
Plenum
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
4
Sofia Vikmans begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet, uppdraget som ersättare i försvarsutskottet, uppdraget som medlem i kulturutskottet och uppdraget som medlem i underrättelsetillsynsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 1/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval till stora utskottet, försvarsutskottet och kulturutskottet förrättas i plenum tisdag 11.2.2020 klockan 14. Kandidatlistorna ska lämnas in till centralkansliet senast 11.2.2020 klockan 11. Fyllnadsval till underrättelsetillsynsutskottet förrättas vid en tidpunkt som meddelas senare. 
Senast publicerat 10-02-2020 12:24