Punkt i protokollet
PR
2
2020 rd
Plenum
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
5
Antero Laukkanens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i finansutskottet
Begäran om befrielse
BEF 2/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum fredag 7.2.2020 klockan 13. Kandidatlistorna ska lämnas in till centralkansliet senast 7.2.2020 klockan 10. 
Senast publicerat 06-02-2020 17:30