Punkt i protokollet
PR
2
2020 rd
Plenum
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
6
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
Övrigt ärende
Remissdebatt
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Senast publicerat 06-02-2020 18:15