Senast publicerat 06-06-2021 01:49

Punkt i protokollet PR 20/2020 rd Plenum Tisdag 10.3.2020 klo 14.06—15.10

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

Regeringens propositionRP 105/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020.