Senast publicerat 31-05-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 25/2015 rd Plenum Torsdag 25.6.2015 kl. 16.00—18.44

9.  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 26.6.2015.  

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.6.2015.