Senast publicerat 05-06-2021 13:07

Punkt i protokollet PR 44/2018 rd Plenum Onsdag 2.5.2018 kl. 13.59—18.58

14.  Motion om eutanasi för en god död

MedborgarinitiativMI 2/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2018.