Senast publicerat 03-05-2022 16:39

Punkt i protokollet PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00

10. Fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet

ValVAL 27/2022 rd
Val

Riksdagen valde Hilkka Kemppi till medlem och Mikko Kinnunen till ersättare i Finlands delegation i Europarådet.